Poznejte nejvýznamnější osob-
nosti střední Evropy opravdu zblízka. Národní muzeum pro vás ve spolupráci se Slovenským národním muzeem a Nadací Romualda Del Bianco připravilo desítky multimediálních portrétů, jejichž prostřednictvím můžete vstoupit do pracovny Františka Palackého, luštit klínopis s Bedřichem Hrozným nebo pro-
zkoumat slavného Barrandova trilobita. Projekt Lidé pro Evropu je podporován programem Evropské komise Culture 2000.

Get to know the most important personalities of central Europe really at close range. The National Museum, in cooperation with the Slovak National Museum and the Foundation Romualda Del Bianco has prepared for you dozens of multimedia portraits that will allow you to enter the study of František Palacký, to decipher the cuneiform script together with Bedřich Hrozný, or to study the famous trilobite of Barrande. The project People for Europe is supported by program Culture 2000 of the European Union.

Fate conoscenza dei personaggi più significanti dell´Europa centrale veramente da vicino. Il Museo nazionale in cooperazione con il Museo nazionale slovacco e la Fondazione di Romualdo Del Bianco a preparato per voi decine dei ritratti multimediali tramite cui potete entrare nel gabinetto di F. Palacký, decifrare la scrittura cuneiforme con Bedřich Hrozný oppure esplorare il trilobite famoso di Barrande. Il progetto intitolato La gente per l´Europa viene sostenuto dal programma della Commissione europea Culture 2000.

 
Slovensky Česky Česky English Italiano